Waarom de PVV ook een gevaar is voor de Palestijnen

De PVV van Geert Wilders wordt misschien de grootste partij tijdens de verkiezingen volgende maand. De racistische partij is niet alleen een bedreiging voor moslims en andere gemarginaliseerde groepen in Nederland, maar ook voor de Palestijnen. De PVV heeft sterke banden met de internationale zionistische beweging en wil in feite Israëlische apartheid importeren naar Nederland.

Door Tom de Koning

Wilders en Israël – vier handen op één buik

Als middelbare scholier ging Wilders voor twee jaar werken op een Moshav – zionistische landbouwnederzettingen van settler-kolonisten in Palestina. Naar eigen zeggen werd hij gerekruteerd voor de Israëlische inlichtingendienst en kreeg hij ‘harde training’. In de volgende 25 jaar zou hij 40 keer naar Israël afreizen en contacten onderhouden met hoge Israëlische politici, diplomaten en militaire generaals. Deze banden waren voor de AIVD (Nederlandse geheime dienst) aanleiding om de banden van Wilders met Israël te onderzoeken. De resultaten hiervan zijn niet bekend gemaakt.

De PVV, waarvan Wilders de leider is, wordt gefinancierd ($108.000,-) door zionisten zoals David Horowitz. Het is mede dankzij deze buitenlandse financiële steun dat de PVV heeft kunnen uitgroeien tot een van de grootste Nederlandse politieke partijen.

Nederland en Israël

De PVV wil o.a. dat Nederland de Israëlische nederzettingen in Palestina erkent en de bouw ervan aanmoedigt. Dit is internationaal gezien zeer omstreden en de VN heeft de bouw van de nederzettingen meerdere malen veroordeeld, voor het laatst in december 2016. In deze nederzettingen wonen de meest agressieve kolonisten. Met een M-16 in de hand bezetten zij Palestijnse huizen omdat ‘god dit land aan mij heeft gegeven’. De PVV steunt daarmee de etnische zuivering van Palestijnen en de illegale bezetting van Palestina.

Administratieve detentie

Een van de meest ‘Israëlische’ plannen van de PVV is de invoering van administratieve detentie[1] – opsluiting zonder aanklacht of proces. Ruim 700 Palestijnen zitten in Israëlische gevangenissen onder administratieve detentie. Door Israël wordt dit gerechtvaardigd onder het mom van ‘anti-terrorisme’, maar feitelijk betekent dit het illegaal opsluiten van Palestijnen die zich inzetten voor vrijheid en gelijkheid. Ook de PVV wil administratieve detentie zogenaamd invoeren voor de ‘strijd tegen terrorisme’. In werkelijkheid zal administratieve detentie een middel zijn om ‘ongewenste’ mensen (in het geval van de PVV voornamelijk moslims en nationaal onderdrukten) en politieke activisten vast te zetten. Administratieve detentie zou de PVV de juridische bevoegdheid geven om iedereen die hem niet aanstaat vast te zetten zonder aanklacht of proces.

Solidariteit met de Palestijnen betekent ‘PVV, nee, nee, nee!’

Het logische gevolg van bovenstaande is dat solidariteit met de Palestijnen betekent dat we tegen de PVV zijn. De PVV is onlosmakelijk verbonden met de zionistische beweging en de meest gewelddadige Israëlische leiders. We kunnen daarom de Palestijnse strijd voor vrijheid, gelijkheid en terugkeer niet los zien van de PVV en Nederlandse politiek in het algemeen. Stem 15 maart dus in ieder geval niet op de PVV![2]


[1] Administratieve detentie wordt niet alleen door Israël toegepast – het werd in Palestina ingevoerd toen het nog onder Brits mandaat viel. Naast Israël gebruiken o.a. de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Australië en Ierland administratieve detentie.

[2] Ook de VVD, CDA, CU en SGP hebben desastreuze plannen voor het Palestijnse volk.

Noot van de redactie: standpunten en meningen verkondigd in opinieartikelen zijn niet (noodzakelijk) de opvattingen van SRP/SJP in Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *