SRP meet-up with Palestinian youth from the West Bank

[ENGLISH BELOW]

Op zaterdag 15 oktober bezoeken veertien Palestijnse jongeren van het Refugee Youth Forum Amsterdam om hun verhalen te delen en connecties op te bouwen met de Nederlandse solidariteitsbeweging. Het bezoek is onderdeel van een Europese tour door Spanje, België en Nederland.

Het Refugee Youth Forum richt zich op jeugdvluchtelingen in vluchtelingengemeenschappen, met een focus op onderwijs, training en het ontwikkelen van vaardigheden. Door te investeren in jeugdvluchtelingen en hen te onderwijzen en hen uit te rusten, gelooft het RYF dat deelnemers hun volledige potentieel behalen en een actieve rol kunnen spelen in hun gemeenschappen.

Het Refugee Youth Forum is een initiatief van het Lajee Center in Aida vluchtelingenkamp, vlakbij Bethlehem. Lajee is een community-based grassroots creatief cultureel centrum. Hun doel is om nieuwe generaties Palestijnen te voorzien van culturele, leerzame, sociale en ontwikkelings mogelijkheden terwijl zij doorgaan met hun strijd voor gerechtigheid en rechten voor Palestina en alle Palestijnen.

Er zal ook een foto expositie zijn die het dagelijks leven in bezet Palestina weergeeft, gecureerd door de het Refugee Youth Forum.

Locatie: De Verrekijker, campus Vrije Universiteit Amsterdam
Tijd: 18:00 uur
Entree: op donatiebasis
Georganiseerd door: Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina – VU & Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina – UvA/HvA

[ENGLISH]

On Saturday 15 October, fourteen Palestinian youth from the Refugee Youth Forum will visit Amsterdam to share their stories and build up connections with the Dutch solidarity movement. Their visit is part of a European tour through Spain, Belgium and the Netherlands.

Predominantly the ‘Refugee Youth Forum’ targets refugee youth in refugee communities inside Palestine, with an initial focus on education, training, and skills development. By investing in refugee youth and educating and equipping them, RYF believes participants will reach their full potential of becoming an active moving power among their communities.

The Refugee Youth Forum is an initiative of Lajee Center in Aida refugee camp, near Bethlehem. Lajee is a community-based grassroots creative cultural center. Its goal is to provide new generations of Palestinians with cultural, educational, social and developmental opportunities as they continue their on-going struggle for justice and rights for Palestine and all Palestinians.

There will also be a photo exhibition curated by the Refugee Youth Forum portraying daily life in occupied Palestine.

Location: De Verrekijker, campus Vrije Universiteit Amsterdam
Time: 6PM
Entrance: donation based
Organized by: Students for Justice in Palestine – VU & Students for Justice in Palestine – UvA/HvA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *