Toespraak Thomas van Beersum debat 15 juni

Op 15 juni sprak en debatteerde Thomas van Beersum namens SRP-VU vóór de academische boycot van Israël. Andere debaters waren drs. Paul Aarts (docent UvA, vóór een boycot), Wim Janse (decaan VU) en Robin Toorneman (student VU, beiden tegen een boycot). Dit is de openingsspeech van Van Beersum:

Israel is een genocidale Apartheidsstaat. Een koloniale macht gebouwd op gestolen Arabische grond.

Er is geen Israël-Palestina conflict. Er is slechts de bezetting van Palestina door Israel.

De kern van het probleem is niet religieus, maar koloniaal. In essentie gaat het om een strijd tussen kolonisator en gekoloniseerde, tussen onderdrukker en onderdrukte.

Er is dus geen sprake van twee gelijke kanten, dus moeten we het ook niet zo behandelen. Dit is waarom wij tegen de jaarlijkse VU propagandareis naar Israel en Palestina zijn. De insteek dat ‘het conflict’ gelijk benaderd moet worden vanuit twee ongelijke kanten betekent normalisering van de bezetting, normalisering van Apartheid, en normalisering van etnische zuivering.

Waarom is er nu dit debat? Dit is omdat ons eerste evenement op de VU de avond van te voren werd gecensureerd door het College van Bestuur. Ze gaven hier toen twee redenen voor:

Reden 1: Het was vlak na Charlie Hebdo. En dus werd een zaak die zogenaamd zou moeten gaan over vrijheid van meningsuiting gebruikt om ons de mond te snoeren.

Reden 2, wat ik persoonlijk een interessanter punt vind aangezien we het hier toch hebben over Academische Vrijheid: Wij werden gecensureerd want ons evenement bracht “gevoelens van onveiligheid en uitsluiting onder de Academische gemeenschap”.

Maar vallen studenten ook niet onder deze Academische gemeenschap? Heel veel studenten voelden zich namelijk uitgesloten omdat we vanwege onze pro-Palestijnse standpunten werden gecensureerd. Ook voelden studenten zich vervolgens onveilig dat een aantal weken na de massa-slachting in de zomer op meer dan 2100 Gazanen, de Ambassadeur van Israël, een vertegenwoordiger van de Israelische staat, werd uitgenodigt om hier te kunnen spreken.

Naast de Israëlische ambassadeur werden ook de rector en een hoogleraar van Haifa University uitgenodigt om kritiekloos op de VU hun propaganda te verspreiden. Haifa University heeft op hun campus een legerbasis om soldaten te trainen. Ook helpen ze de Israelische Veiligheidsdiensten om vrijuit onder hun studenten te ronselen, deze veiligheidsdiensten staan erom bekend dat ze op grote schaal Palestijnen martelen.

De VU onderhoudt ook nauwe banden met andere Israëlische universiteiten, zo organiseerde ze bijvoorbeeld uitwisselingen met Tel Aviv University, een universiteit gebouwd op een vernietigd Palestijns dorp die naast het geven van privileges aan soldaten ook nauw samen werkt met de Israëlische wapenindustrie.

Israelische universiteiten zijn een belangrijk onderdeel van de Apartheidsstaat en zij vormen de academische steunpilaren van het regime. Dit is hetzelfde regime dat in de zomer van 2014 drie universiteiten, zeven VN-scholen en 141 andere scholen vernietigd heeft in Gaza.

Dus over wiens academische vrijheid hebben we het nou eigenlijk? Academische vrijheid is een nutteloos begrip als het over de ruggen gaat van pro-Palestijnse studenten hier, en over de ruggen en lijken van Palestijnse studenten in bezet Palestina.

Als SRP zijn wij dus voor het afschaffen van de banden tussen de VU en de instituten van Israelisch Apartheid, en pleitten wij dus voor een Academische Boycot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *